Waarvoor staat Fysische Geneeskunde

Fysische geneeskunde richt zich vooral op klachten van het bewegingsstelsel. Schouder, elleboog, knie, .... maar vooral rug- en nekklachten. Wij proberen na te gaan of de klachten zuiver mechanisch zijn, of toch eerder reumatologisch of dat er zich een indicatie stelt voor een operatief ingrijpen.

Vooral mensen met rug- en nekklachten hebben veel vragen over de oorsprong van hun pijn. Door de grote hoeveelheid aan beschikbare informatie over rug-en nekklachten zien veel mensen door het bos de bomen niet meer. Wij proberen door middel van een vraaggesprek, een uitgebreid klinisch onderzoek, zo nodig met bijkomende radiografie of een bloedafname een oorzaak te vinden voor de klachten. Pas dan kan een juiste behandeling voorgesteld worden.