Attesten en formulieren

Verlengingsvoorschriften voor medicatie of kinesitherapie kunnen niet op telefonische aanvraag afgeleverd worden. Gelieve hiervoor uw huisarts te contacteren. Uw huisarts wordt telkens via briefwisseling op de hoogte gebracht van de ingestelde behandeling.